PORTFOLIO

INFO

Tí druhí

   info / video

analógová fotografia
[2011]

Na okamžik sa zdá, že sa zastavujú. Den zatajuje ich sny,
noc odkrýva ich nočné mory.

Sú súčasťou nepretržitého celku,
ale keď sa čas zastaví,
môžeme sa vrátiť k ich koreňom.

Žijú takto. Kráčajú a stávajú sa nepriehľadnými.
Vzdávajú poctu blízkosti chodníkov,
vzývajú nekonečnosť so šijou opretou o plecia.

Ak chceš, môžeš im ukradnúť jednu sekundu.
Ak chceš, zmocníš sa ich dňa.
Necháš ich odísť. Rozplynú sa.