PORTFOLIO

INFO

Tajomstvo o tajomstve

   info

digitálna fotografia a rodinný archív
[1925 - 2012]

Je rekonštrukcia individuálnej pamäti prostredníctvom foto-interpretácie elementov, ktoré sú súčasťou snímkov z fotografického archívu mojej rodiny.

Vychádzajúc z predpokladu Chantal Maillard (španielska poetka a filozofka belgického pôvodu), ktorá tvrdí, že ¨Vidieť je rozoznať.¨*, som si predsavzala zrealizovať vizuálnu demonštráciu tohto tvrdenia skúmajúc ¨rozoznať¨ ako priamy následok ¨vidieť¨ a naopak.*Chantal Maillard; En la traza. Pequeña zoología poemática. Barcelona: Centro de Cultura Contemporánea 2008