PORTFOLIO

INFO

Poézia

   info

analogová fotografia
[2010 - 2011]

Tu končí svet.

Telo je bevládne, vzbudzuje pocit, že je opustené.
Koža sa usiluje byť zamenená za krajinu, ktorou je obostrená.
Sme tam, kde si predstavujeme, že sme.
Poézia sa maskuje za prózu.
Končatiny už viac neslúžia na ten istý účel.
Závoj, ktorý cloní nášmu videniu sa postupne rozplýva.
Telo vyzlieka samé seba, neposlúcha.
Vyzlieka dušu, odpája stav trvalého bdenia.
Uvolňuje sa a rozplýva v Nič.

Tu začína svet.