PORTFOLIO

INFO

Okamih Svetla

   info

analógová fotografia
[2011]

Množstvo a kvalita svetla prekrývajú a následne pretvárajú akýkoľvek priestor v iný, od neho odlišný.

Okamih Svetla je chvíľa, kedy sú kúzla pozorovateľné aj bez toho, aby sme si dopredu zakúpili lístky na predstavenie kúzelníka.